ZWROT GOTÓWKI!

KUP I ZAOSZCZĘDŹ DO 1600 złSPRAWDŹ

PLOTERY OBJĘTE PROMOCJĄ „ZWROT GOTÓWKI”

NSS Evo3 16" posiada 16" panoramiczny wyświetlacz SolarMAX™ HD. Niezawodne sterowanie w każdych warunkach: niezauważalnie przełącza się między wielodotykiem a pełną klawiaturą z obrotową tarczą.

Ciesz się łatwiejszym planowaniem wycieczki z użyciem technologii TripIntel™ i wsparciem dla oprogramowania Navionics Autorouting/C-Map Easy Routing.

Cena: 30 437 zł Zwrot: 1 600 zł

Specyfikacja techniczna

NSS Evo3 16

NSS Evo3 12" posiada 12" panoramiczny wyświetlacz SolarMAX™ HD. Niezawodne sterowanie w każdych warunkach: niezauważalnie przełącza się między wielodotykiem a pełną klawiaturą z obrotową tarczą.

Ciesz się łatwiejszym planowaniem wycieczki z użyciem technologii TripIntel™ i wsparciem dla oprogramowania Navionics Autorouting/C-Map Easy Routing.

Cena: 19 367 zł Zwrot: 1 200 zł

Specyfikacja techniczna

NSS Evo3 12

NSS Evo3 9" posiada 9" panoramiczny wyświetlacz SolarMAX™ HD. Niezawodne sterowanie w każdych warunkach: niezauważalnie przełącza się między wielodotykiem a pełną klawiaturą z obrotową tarczą.

Cena: 12 725 zł Zwrot: 800 zł

Specyfikacja techniczna

NSS Evo3 9

NSS Evo3 7" posiada 7" panoramiczny wyświetlacz SolarMAX™ HD. Niezawodne sterowanie w każdych warunkach: niezauważalnie przełącza się między wielodotykiem a pełną klawiaturą z obrotową tarczą.

Cena: 8 297 zł Zwrot: 600 zł

Specyfikacja techniczna

NSS Evo3 7

ZASADY PROMOCJI „ZWROT GOTÓWKI”


1 Niniejsza oferta zwrotu gotówki jest dostępna tylko dla klientów, którzy zakupią produkt objęty promocją „ZWROT GOTÓWKI” (eng. CASHBACK) od oficjalnego dilera/ sprzedawcy detalicznego w Europie oraz na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki. Zakupy dokonane w Amerykach lub obszarach Azji i Pacyfiku nie uprawniają do tej oferty zwrotu gotówki, nawet jeżeli użytkownik końcowy jest rezydentem Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

2 Kampania trwa od 1 września do 31 października 2017 roku wnioski muszą być złożone nie wcześniej niż 14 dni od daty zakupu.

3 Zwrot gotówki jest możliwy tylko przy zakupie nowych produktów objętych promocją „ZWROT GOTÓWKI” Produkty używane, naprawiane lub regenerowane, albo produkty zakupione poprzez aukcje online nie uprawniają do takiego zwrotu gotówki.

4 Zwrot gotówki jest dostępny tylko dla produktów objętych promocją, które tworzą część oferty i nie można domagać się zwrotu gotówki w stosunku do indywidualnych produktów tworzących część zestawu lub kompletu ani do montowanych standardowo w nowo zakupionych łodziach.

5 Oferta jest ograniczona do maksymalnie dwóch zgłoszeń na osobę i nie może być łączona z żadnymi innymi ofertami zwrotu gotówki.

6 Niekompletne, nieczytelne lub poprawiane zgłoszenia będą uznane za nieważne. Firma Navico nie ponosi odpowiedzialności z zgłoszenia niekompletne lub ich utratę, uszkodzenie lub opóźnienie przez pocztę.

7 Użytkownik potwierdza, że jego uczestnictwo w niniejszej ofercie nie nakłada na Navico odpowiedzialności innej niż zwrot gotówki zakwalifikowanym klientom. W szczególności, firma Navico nie jest odpowiedzialna z żadne wynikłe szkody.

8 Warunkiem zakwalifikowania się do oferty zwrotu gotówki jest dostarczenie dowódu zakupu, np.: paragonu lub faktury, które muszą zawierać datę zakupu, nazwę zakupionego produktu oraz dane dilera/ sprzedawcy.

9 Zgłoszenia produktów złożone online zostaną rozpatrzone w ciągu 4 tygodni od daty ich zatwierdzenia, zgłoszenia złożone drogą pocztową w ciągu 6 tygodni.

10 Uczestnicy poprzez zgłoszenie produktu do promocji „ZWROT GOTÓWKI” potwierdzają, że zapoznali się z warunkami promocji zawartymi w niniejszym dokumencie oraz w pełni je akceptują.

11 Organizator promocji „ZWROT GOTÓWKI” (ang. „CASHBACK”) Firma Navico UK Ltd oświadcza, że Państwa dane osobiste będą zbierane w celu przetworzenia zgłoszeń i zwrotu gotówki.

12 Oferta promocji „ZWROT GOTÓWKI” nie obejmuje budowniczych łodzi, dilerów, dystrybutorów, firm czarterowych ani personelu Navico.

13 Firma Navico zastrzega sobie prawo do odrzucenia i niezakwalifikowania każdego zgłoszenia, które nie spełnia warunków promocji „ZWROT GOTÓWKI” zawartych w ninieiszym dokumencie.

14 Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane przez klientów indywidualnych osobiście. Zgłoszenia produktów do promocji nie mogą być dokonane przez agentów lub strony trzecie.

15 Firma Navico zastrzega sobie prawo wycofania oferty w dowolnym czasie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY W PROMOCJI „ZWROT GOTÓWKI”

Rejestracja

Kontakt

ORGANIZATOR AKCJI „ZWROT GOTÓWKI” jest NAVICO UK Ltd

Zapisz się do newslettera:
Parker Poland Sp. z o. o.

Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax: +48 22 785 09 99
www.parker.com.pl