Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

RODO

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W Parker Poland Sp. z o.o. zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych - również osobowych. W załączniku przesyłamy szczegółowy tekst realizujący obowiązek informacyjny Parker Poland Sp. z o.o.  jako Administratora Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy.

Dokumenty do pobrania:Prosimy o wypełnienie zawartych załączników,  podpisanie informacji, zgody i umowy  w 2 egz. i przesłanie do Parker Poland Sp. z o.o. Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów.


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”