Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

Radiokomunikacja i AIS

Communication and AIS

Simrad Yacting manufactures high-quality fixed and handheld marine VHF radios and AIS transceivers.  All designed for leisure and professional use in the toughest conditions.  The renowned HT handheld VHF series is used by coastguards and rescue agencies worldwide.  The fixed RS multi-station VHF range is capable and versatile. 

Select from four complimentary models to create the ideal network for any craft. Simrad Yacting’s tough, reliable AIS transceivers ensure safer sailing in busy waters.  Choose between the Simrad AI50 standalone and NAIS 300 network models.

Dostępne produkty


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”