Parker Poland Sp. z o. o

Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

Urządzenie napędowe RPU80

Siłowniki sterowania hydraulicznego o pojemności 80–250 cm3. Typowo montowane do łodzi o dł. 10,7 m.

Hydrauliczne systemy sterowania są obecnie używane w niewielkich łodziach każdej kategorii. Pod wieloma aspektami sterowanie hydrauliczne jest bardziej pożądane od sterowania mechanicznego. Systemy hydrauliczne zwykle zawierają dwa główne komponenty, pompę koła sterowego i siłownik(i) sterowania. Pompa koła sterowego może być pompą zębatą lub pompą nurnikową. Którykolwiek rodzaj by nie był zainstalowany, sterowanie osiąga się przez obrócenie w jednym z kierunków koła sterowego, powodujące dostarczenie oleju z pompy koła do odpowiedniej strony siłownika. Z przeciwnej strony siłownika olej jest zwracany z powrotem do pompy.

Liniowy ruch trzpienia siłownika jest przekształcany w ruch obrotowy za pomocą rumpla, który obraca wałem steru i sterem. Zwykle wbudowane są jeszcze zawory kontrolne (zawory zwrotne), aby zapobiec napędzaniu pompy koła sterowego przez ster. Jeżeli do takiego systemu sterowania hydraulicznego wbudowany jest autopilot, wówczas przepływ oleju zapewniający ruch steru musi być kontrolowany przez sygnały elektryczne z autopilota. Maksymalny przepływ oleju w urządzeniach RPU80, RPU160 i RPU300 wynosi odpowiednio 0,8 l/min., 1,6 l/min. i 3,0 l/min., mierzony przy ciśnieniu 10 bar, z napięciem nominalnym na zaciskach silnika (12 VDC).

Siłowniki sterowania hydraulicznego o pojemności 80–250 cm3. Typowo montowane do łodzi o dł. 10,7 m.

AUTOPILOT / AUTOMATYCZNE STEROWANIE

Maks. długość łodzi

10,7 m

Maks. ciśnienie

50 barów

ZASILANIE

Zasilanie

12VDC – (2,5-6A)


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”