Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

BezpieczeństwoSafety and rescue marine electronics from Simrad Yachting.  Simrad EPIRB locator beacons and GMDSS handheld radios to maximise the chances of survival and recovery.  Four Simrad EPIRB models offer GPS and manual / auto release options.  The Simrad SA50 SART dramatically increases your radar signature.  The Simrad AX30 and Simrad AX50 GMDSS VHF radios are built to handle most emergencies.  Simrad Yachting survival electronics are rated highly by maritime professionals as well as leisure users.

Dostępne produkty


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”