Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

SimNet

SimNet (Simrad Intelligent Marine Network)

Intelligent System Integration

SimNet (Simrad Intelligent Marine Network) is a unique marine electronics network system. Over the last 5 years, it has proven to be one of the most reliable and easy to use networks in the marine industry.

 

SimNet features:

  • - Easy to install - thin cables, small plugs.
  • - "Plug and Play" - no complicated set-up during installation.
  • - Unique ability to operate with multiple sources, e.g. two GPS systems.
  • - Intelligent use of available data.
  • - Compatible with most equipment already on board (NMEA0183, NMEA2000®)

  

Related articles:

SimNet Flexibility

Intelligent System Integration


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”